Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
27/12/2019 27/12/2019 10:25:07 27/12/2019 10:25:07 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2019
26/12/2019 26/12/2019 10:24:23 26/12/2019 10:24:23 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2018
24/12/2019 24/12/2019 10:23:53 24/12/2019 10:23:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2019
23/12/2019 23/12/2019 13:25:49 23/12/2019 13:25:49 Europe/Ljubljana Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2018
18/12/2019 18/12/2019 10:23:10 18/12/2019 10:23:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2019
17/12/2019 17/12/2019 10:22:17 17/12/2019 10:22:17 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2018
17/12/2019 17/12/2019 10:21:14 17/12/2019 10:21:14 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2019
17/12/2019 17/12/2019 10:20:35 17/12/2019 10:20:35 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2019
16/12/2019 16/12/2019 10:19:23 16/12/2019 10:19:23 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2019
11/12/2019 11/12/2019 10:17:34 11/12/2019 10:17:34 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2019
10/12/2019 10/12/2019 10:16:56 10/12/2019 10:16:56 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2019
09/12/2019 09/12/2019 10:16:13 09/12/2019 10:16:13 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2018
06/12/2019 06/12/2019 10:15:21 06/12/2019 10:15:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2019
06/12/2019 06/12/2019 10:14:49 06/12/2019 10:14:49 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2019
05/12/2019 05/12/2019 10:14:18 05/12/2019 10:14:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2019
05/12/2019 05/12/2019 10:13:24 05/12/2019 10:13:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2019
04/12/2019 04/12/2019 10:12:42 04/12/2019 10:12:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2018
04/12/2019 04/12/2019 10:11:21 04/12/2019 10:11:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2018
22/11/2019 22/11/2019 10:10:15 22/11/2019 10:10:15 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2019
22/11/2019 22/11/2019 10:09:12 22/11/2019 10:09:12 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2018

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7