Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
17/11/2017 17/11/2017 09:10:29 17/11/2017 09:10:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3 2017
24/11/2017 24/11/2017 08:58:22 24/11/2017 08:58:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Tetor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Tetor 2017
30/11/2017 30/11/2017 13:34:05 30/11/2017 13:34:05 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2018
05/12/2017 05/12/2017 09:07:38 05/12/2017 09:07:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 2016
07/12/2017 07/12/2017 09:21:31 07/12/2017 09:21:31 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM3 2017
07/12/2017 07/12/2017 14:28:03 07/12/2017 14:28:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3 2017
08/12/2017 08/12/2017 14:33:12 08/12/2017 14:33:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM3 2017
11/12/2017 11/12/2017 08:43:42 11/12/2017 08:43:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Nëntor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Nëntor 2017
11/12/2017 11/12/2017 15:23:22 11/12/2017 15:23:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM3 2017
12/12/2017 12/12/2017 10:56:18 12/12/2017 10:56:18 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2017
13/12/2017 13/12/2017 10:17:01 13/12/2017 10:17:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e PRODCOM-it 2016
14/12/2017 14/12/2017 14:43:01 14/12/2017 14:43:01 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2016
15/12/2017 15/12/2017 11:35:23 15/12/2017 11:35:23 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Industriale (AMI) 2016
15/12/2017 15/12/2017 11:36:39 15/12/2017 11:36:39 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Sportit
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Sportit 2016
15/12/2017 15/12/2017 14:40:26 15/12/2017 14:40:26 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Broshura
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Broshura 2016
21/12/2017 21/12/2017 10:25:01 21/12/2017 10:25:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM3 2017
22/12/2017 22/12/2017 10:20:19 22/12/2017 10:20:19 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM3 2017
26/12/2017 26/12/2017 08:59:45 26/12/2017 08:59:45 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Nëntor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Nëntor 2017
28/12/2017 28/12/2017 15:28:42 28/12/2017 15:28:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM3 2017
29/12/2017 29/12/2017 15:39:14 29/12/2017 15:39:14 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM3 2017

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 6 prej 6