Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
06/09/2019 06/09/2019 13:32:35 06/09/2019 13:32:35 Europe/Ljubljana Sociale Niveli i Pagave në Kosovë
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Niveli i Pagave në Kosovë 2018
06/09/2019 06/09/2019 15:30:32 06/09/2019 15:30:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM2 2019
10/09/2019 10/09/2019 15:31:22 10/09/2019 15:31:22 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM2 2019
11/09/2019 11/09/2019 15:31:48 11/09/2019 15:31:48 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Gusht 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Gusht 2019
17/09/2019 17/09/2019 15:32:20 17/09/2019 15:32:20 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2019
17/09/2019 17/09/2019 15:33:32 17/09/2019 15:33:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM2 2019
18/09/2019 18/09/2019 15:34:23 18/09/2019 15:34:23 Europe/Ljubljana Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2018
18/09/2019 18/09/2019 15:35:30 18/09/2019 15:35:30 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM2 2019
18/09/2019 18/09/2019 15:37:45 18/09/2019 15:37:45 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2018
24/09/2019 24/09/2019 13:34:03 24/09/2019 13:34:03 Europe/Ljubljana Bujqësi Gazrat Serrë
2017-2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Publikimi Gazrat Serrë ‘’Llogaritjet e Emisioneve të Ajrit në Kosovë’’ 2017/2018 nuk mund të publikohet me datën 24.10.2019 por do të shtyhet për vitin e ardhshëm për arsyeje të asistencës teknike.
Bujqësi Gazrat Serrë 2017-2018
24/09/2019 24/09/2019 15:36:11 24/09/2019 15:36:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2019
27/09/2019 27/09/2019 10:17:03 27/09/2019 10:17:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2018
30/09/2019 30/09/2019 15:34:57 30/09/2019 15:34:57 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Për shkak te vonesës së dërgimit të të dhënave nga ATK dhe kohës së shkurtër për përpunimin e tyre nga stafi i ASK-së, ju njoftojmë se Publikimi Bruto Produkti Vendor (BPV), TM2 2019 nuk mund të publikohet sipas Kalendarit të Publikimeve 2019 . Publikimi do të jetë i gatshëm me datën 7 tetor 2019. Ju faleminderit për mirëkuptim.
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2019
04/10/2019 04/10/2019 15:39:14 04/10/2019 15:39:14 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shëndetësisë
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shëndetësisë 2018
11/10/2019 11/10/2019 15:39:39 11/10/2019 15:39:39 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2019
17/10/2019 17/10/2019 15:40:19 17/10/2019 15:40:19 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2018
24/10/2019 24/10/2019 15:40:51 24/10/2019 15:40:51 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2019
25/10/2019 25/10/2019 15:41:20 25/10/2019 15:41:20 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2018
30/10/2019 30/10/2019 15:41:58 30/10/2019 15:41:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2019
31/10/2019 31/10/2019 15:42:28 31/10/2019 15:42:28 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2019

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 7