Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
25/09/2017 25/09/2017 08:56:01 25/09/2017 08:56:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Gusht 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Gusht 2017
27/09/2017 27/09/2017 10:44:10 27/09/2017 10:44:10 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudences per Persona Madhor 2016
28/09/2017 28/09/2017 15:27:45 28/09/2017 15:27:45 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM2 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM2 2017
29/09/2017 29/09/2017 13:32:52 29/09/2017 13:32:52 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2016
06/10/2017 06/10/2017 10:55:28 06/10/2017 10:55:28 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2017
10/10/2017 10/10/2017 15:38:42 10/10/2017 15:38:42 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM2 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM2 2017
11/10/2017 11/10/2017 08:42:58 11/10/2017 08:42:58 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shtator 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shtator 2017
17/10/2017 17/10/2017 10:45:36 17/10/2017 10:45:36 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kultures
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kultures 2016
25/10/2017 25/10/2017 08:57:03 25/10/2017 08:57:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Shtator 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Shtator 2017
27/10/2017 27/10/2017 11:34:57 27/10/2017 11:34:57 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2016
27/10/2017 27/10/2017 14:25:00 27/10/2017 14:25:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 2016
31/10/2017 31/10/2017 09:05:21 31/10/2017 09:05:21 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM3 2017
31/10/2017 31/10/2017 10:15:25 31/10/2017 10:15:25 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM3 2017
31/10/2017 31/10/2017 13:30:30 31/10/2017 13:30:30 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2017
06/11/2017 06/11/2017 10:46:45 06/11/2017 10:46:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shëndetësisë
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shëndetësisë 2016
06/11/2017 06/11/2017 11:26:37 06/11/2017 11:26:37 Europe/Ljubljana Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2016
10/11/2017 10/11/2017 08:43:24 10/11/2017 08:43:24 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Tetor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Tetor 2017
10/11/2017 10/11/2017 11:30:37 10/11/2017 11:30:37 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2017
10/11/2017 10/11/2017 11:34:31 10/11/2017 11:34:31 Europe/Ljubljana Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Anketa e Mbeturinave Komunale (AMK) 2016
14/11/2017 14/11/2017 11:29:23 14/11/2017 11:29:23 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM3 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM3 2017

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 5 prej 6