Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
08/06/2017 08/06/2017 08:47:29 08/06/2017 08:47:29 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) 2016
08/06/2017 08/06/2017 14:54:06 08/06/2017 14:54:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare 2016
09/06/2017 09/06/2017 14:31:08 09/06/2017 14:31:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM1 2017
12/06/2017 12/06/2017 10:48:39 12/06/2017 10:48:39 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF)
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2016
12/06/2017 12/06/2017 14:14:32 12/06/2017 14:14:32 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Maj 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Maj 2017
12/06/2017 12/06/2017 15:22:38 12/06/2017 15:22:38 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM1 2017
14/06/2017 14/06/2017 15:31:37 14/06/2017 15:31:37 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2016
15/06/2017 15/06/2017 10:37:30 15/06/2017 10:37:30 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2016/2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2016/2017
20/06/2017 20/06/2017 10:23:01 20/06/2017 10:23:01 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM1 2017
22/06/2017 22/06/2017 10:19:10 22/06/2017 10:19:10 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me Pakicë TM1 2017
23/06/2017 23/06/2017 08:45:53 23/06/2017 08:45:53 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Maj 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Maj 2017
23/06/2017 23/06/2017 11:33:17 23/06/2017 11:33:17 Europe/Ljubljana Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Disa Fakte për Mjedisin 2016
27/06/2017 27/06/2017 10:43:28 27/06/2017 10:43:28 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2016
29/06/2017 29/06/2017 11:47:24 29/06/2017 11:47:24 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2016
29/06/2017 29/06/2017 15:27:12 29/06/2017 15:27:12 Europe/Ljubljana Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit TM1 2017
30/06/2017 30/06/2017 10:30:08 30/06/2017 10:30:08 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2016
30/06/2017 30/06/2017 13:28:43 30/06/2017 13:28:43 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017
05/07/2017 05/07/2017 09:12:07 05/07/2017 09:12:07 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
2016
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë 2016
10/07/2017 10/07/2017 10:54:38 10/07/2017 10:54:38 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2017
11/07/2017 11/07/2017 08:37:40 11/07/2017 08:37:40 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Qershor 2017
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Qershor 2017

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 3 prej 6