Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
11/01/2019 11/01/2019 14:44:06 11/01/2019 14:44:06 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Dhjetor 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Dhjetor 2018
24/01/2019 24/01/2019 14:45:18 24/01/2019 14:45:18 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Dhjetor 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Dhjetor 2018
25/01/2019 25/01/2019 14:51:48 25/01/2019 14:51:48 Europe/Ljubljana Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK)
2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) 2018
30/01/2019 30/01/2019 09:10:08 30/01/2019 09:10:08 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Transportit
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Transportit TM4 2018
30/01/2019 30/01/2019 14:49:03 30/01/2019 14:49:03 Europe/Ljubljana Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë TM4 2018
31/01/2019 31/01/2019 15:12:41 31/01/2019 15:12:41 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2018
08/02/2019 08/02/2019 15:28:26 08/02/2019 15:28:26 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2018
14/02/2019 14/02/2019 15:29:16 14/02/2019 15:29:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4 2018
15/02/2019 15/02/2019 15:29:55 15/02/2019 15:29:55 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Janar 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Janar 2019
15/02/2019 15/02/2019 15:30:38 15/02/2019 15:30:38 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi TM4 2018
22/02/2019 22/02/2019 15:32:54 22/02/2019 15:32:54 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015-2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015-2018
27/02/2019 27/02/2019 15:34:11 27/02/2019 15:34:11 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ)
Janar 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Tregtise se Jashtme (STJ) Janar 2019
28/02/2019 28/02/2019 15:33:30 28/02/2019 15:33:30 Europe/Ljubljana Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi
2015-2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Bujqësi Indeksi i Çmimeve te Inputeve dhe Çmimet ne Bujqësi 2015-2018
07/03/2019 07/03/2019 15:36:23 07/03/2019 15:36:23 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat e Hotelerisë
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat e Hotelerisë TM4 2018
07/03/2019 07/03/2019 15:36:50 07/03/2019 15:36:50 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP)
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4 2018
08/03/2019 08/03/2019 13:27:16 08/03/2019 13:27:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) TM4 2018
08/03/2019 08/03/2019 15:37:16 08/03/2019 15:37:16 Europe/Ljubljana Ekonomi Llogaritë Qeveritare
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Llogaritë Qeveritare TM4 2018
12/03/2019 12/03/2019 13:28:05 12/03/2019 13:28:05 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN)
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN) TM4 2018
12/03/2019 12/03/2019 13:40:28 12/03/2019 13:40:28 Europe/Ljubljana Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
Shkurt 2019
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) Shkurt 2019
19/03/2019 19/03/2019 13:31:00 19/03/2019 13:31:00 Europe/Ljubljana Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë
TM4 2018
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Ekonomi Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë TM4 2018

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7