/media/1985/kascb.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131205665600000000

ASK realizon një vizitë studimore mbi menaxhimin në Statistikat e Suedisë (SCB)

10/10/2016