/media/1910/ask-logo.png?center=0.65841584158415845,0.49126637554585151&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131982382140000000

ASK-ja nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës për krijimin e lehtësirave dhe grumbullimin e të dhënave të statistikave të turizmit

23/09/2016