/media/1910/ask-logo.png?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131203099610000000

ASK-ja nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës për krijimin e lehtësirave dhe grumbullimin e të dhënave të statistikave të turizmit

23/09/2016